Роял Инженеринг ООД предлага услугата „Строителен мениджмънт“ като част от своето портфолио. Строителния мениджмънт се осъществява чрез планиране на проектните и строителни фази за постигане на целите на проекта и се състои от:  Управление на качеството, Управление на разходите, Управление на времето за изпълнение и обхвата на работа.

Строителният мениджмънт обхваща управлението на инвестиционния проект във всички аспекти и представлява цялостното планиране, координация и контрол на проекта от самото му начало, за да се удовлетворят изискванията на инвеститора от функционална и финансова гледна точка.

Строителният мениджмънт помага за постигането на основните цели на инвестиционния проект – да бъдат спазени сроковете за изпълнение, да бъде изпълнен в рамките на планираните разходи и да бъде постигнато необходимото качество.

Консултантите на Роял Инженеринг ООД са високо квалифицирани и тяхната основна цел да улесни работата на инвеститора, да го насочва в правилната посока на избор във всеки етап на процеса, инвеститорът да получава възможно най-добри резултати, което безспорно е от голямо значение за успешната реализация на проекта.

Реализирането на строителен проект от инвестиционното намерение до Разрешението за ползване е дълъг, сложен и времеемък процес, който изисква огромен набор от познания на нормативните уредби, анализи и проучване на пазара на недвижимите имоти, строителния бранш, иновациите в строителството и др. За успешната реализация на инвестиционен проект е необходим опитен екип от специалисти, които да менижират всеки процес по най-добрия начин, за да бъдат постигнати максималните резултати от капиталовложението. Затова, в повечето случай, инвеститорите се обръщат към нас като техен надежден партньор, който ще оправдае техните очаквания и доверие.

Екипът на Роял Инженеринг ООД, който успешно практикува услугата „Строителен мениджмънт“, управлява инвестиционните и строителни процеси от всеки проект в името и в интерес на инвеститора, защото за нас доверието на нашите клиенти е тяхната оценка за отлично свършената работа.