Роял Инженеринг ООД предлага услугата Пълен инженеринг, която обединява всички дейности свързани с инвестиционното намерение, проектирането, изпълнението и поддръжката, спазвайки всички нормативни уредби, както и всички изисквания на инвеститорите.