Консултантските услуги, които предлага Роял Инженеринг са свързани със:

* Реализация на Вашите инвестиционни намерения;

* Комплексно инвестиционно проектиране;

* Административно – правни въпроси;

* Други услуги свързани с проучеването, управлението и реализацията на недвижими имоти.

 

Нашият екип може да Ви съдейства с изготвянето на:

* ПУП – ПР (план за регулация) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;

* ПУП – ПЗ (план за застрояване);

* ПУП – РУП (работен устройствен план) – план за застрояване и силуетно оформяне;

* Мотивирано предложение;

* ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.